Tjänster och erbjudanden

 
Grundtankar för våra tjänster

Organisationer där kunskapen och tankekraften kommer i fokus för att säkerställa kundernas önskemål, benämns ofta kunskapsföretag. Deras huvudsakliga tillgångar är de anställdas kompetens. Det är kunskapen och medarbetarnas förmåga man tjänar pengar på! Det är okunskap eller oförmåga att använda kunskap företagen förlora pengar på!

Samverkan

I de tjänster som du kan dra nytta av är du en viktig medproducent. Projekt- & Kompetensutvecklings uppgift är att få fram viktig och korrekt information. Få dig själv och dina medarbetare att bygga upp en förståelse och att ta ställning. Med andra ord, hjälp till självhjälp.

Vid uppdrag av rådgivning och utbildningskaraktär bygger våra uppdrag på insikten att det är bara du själv och den egna organisationen som kan genomföra en äkta och bestående förändring. Med det synsättet skapas goda förutsättningar för dig att självständigt gå vidare med kompetensuppbyggnad och ständiga förbättringar.

 

Underlag för utbildning

Tillsammans skräddarsyr vi ett upplägg utifrån våra bastjänster och grundkomponenter. Som underlag använder vi:

  1. Drygt trettio "standardkomponenter" för utbildning med referenser till PMI:s PMBOK Guide och IPMA:s Kompetens i projektledning.

  2. Praktikfall/case baserade på genomförda projekt.

  3. Projektsimulatorn Simultrain.

  4. E-learning komponenter.

  5. Fem böcker för reflektion och diskussion.


Vårt utbildningsmaterialet är utformat så att det lätt kan anpassas utifrån olika önskemål . Allt för att på ett enkelt sätt kunna möta dina och din organisations behov.