Utbildning och stöd till projektledare

 

Många gånger känner man att man behöver få inspiration eller energi. Eller så söker man efter ett avbrott i vardagen eller lite andrum. Nedan finns tjänster som stödjer dig i din roll som projektledare samtidigt som de ger "det där andrummet" eller energitillskottet man så gärna vill ha.

Läs en bok om projekt

Att läsa en bra projektbok brukar ge inspiration. Anders Blomé har skrivit fem böcker som alla anknyter till projektarbete. De är:
  1. Projekt från A till Ö

  2. Projektsäkerhet

  3. Lönsamma projekt växer inte på träd

  4. Den tillfälliga organisationen

  5. Kunskapsföretaget

Men kring projektledning finns många bra projektböcker att läsa. Vi vill du ha tips om andra böcker kan du också höra av dig. Vi har ett stort bibliotek med böcker om projekt och ledarskap.


Samtal utan prestige och stress

Att få ha tillgång till en diskussionspartner eller en coach är en typ av friskvård. Samtal som innebär att få lite andrum. Möjligheten att i lugn och ro få diskutera såväl vardagliga projektproblem som möjligheter, brukar ge perspektiv och i förlängningen ett bättre ledarskap. Regelbundna möten med sin diskussionspartner ger som oftast extra energi och en ökad fokusering på viktiga arbetsuppgifter.

Målgrupp: Styrgruppsmedlemmar, projekt- eller delprojektledaren

Omfattning: Från enstaka tillfällen under ett par timmar till regelbundna träffar under hela projektets löptid. Skräddarsys allt efter behov och arbetssituation.

 

Kartlägg dina egna starka
och svaga sidor

Med hjälp av Team Management Profil får du en mätning som visar dina egna styrkor och svagheter. En kraftfull startpunkt och vägledning för reflektioner och diskussioner kring den egna utvecklingen och dina styrkor och svagheter när du arbetar i team eller som projektledare.

Målgrupp: Alla som vill få en utgångspunkt för en reflektion kring sina styrkor och svagheter i samband med teamarbete.

Längd: Cirka 2-4 timmar där resultatet från enkäten och forskningen bakom Team Management Profile presenteras. Cirka 1 vecka innan seminariet skall du fylla i en enkät. Tar cirka 15 till 30 minuter.

Material: Du får ett 12-sidigt dokument som beskriver den egna profilen samt ett häfte som beskriver teorier bakom Team Management Profile.