Litteratur

 
 

Anders Blomés böcker eftersträvar att skapa tankar, reflektioner och att försöka få läsaren att ta ställning. Samtidigt som man också skall få enkla checklistor och mallar. Med andra ord bra böcker om projekt. Läs mer om böckerna och deras recensioner nedan.

Se också lexikon/pocketboken ”Projekt från A till Ö”

 

Projektsäkerhet

"Boken är ett praktiskt verktyg ... Här finns olika modeller och checklistor som med fördel kan användas när du leder ett projekt och vill lyckas! Nu har du möjlighet att förbättra projektarbetet avsevärt och skapa en projektmiljö som leder till ett lönsamt och förbättrat resultat." Tidningen Civilekonomen


"...den som ska leda sitt första projekt kan ha väldigt stor nytta av boken. Men även jag som har 25 års erfarenhet av projektarbete har glädje av den. Tre skäl att läsa boken: Grundläggande, strukturerad, lättläst". Tidningen Chef

Projektsäkerhet är en bok som skiljer sig från de allra flesta av alla de böcker som finns inom området. Den fokuserar på en projektintensiv verksamhet och ledarnas betydelse. Boken belyser vilka vardagliga svårigheter som de måste bemästras och vilken kunskaper de behöver utveckla för att få framgångsrika projekt. På så sätt är detta en ”måste-bok” för alla chefer och projektledare i en projektintensiv verksamhet.

Boken guidar läsaren från visioner för projektarbete till konkreta och handfasta checklistor. Den presenterar nio byggklossar eller framgångsfaktorer, som tillsammans eller enskilt påverkar en organisations förmåga att framgångsrikt bedriva projekt.

Boken har fyra delar:

 1. 1.Utgångspunkter - ger en inramning av innehållet och begreppet projektsäkerhet introduceras.

 2. 2.Byggklossar för projektsäkerhet - presenterar och går igenom nio grundläggande ”byggklossar” som, var och en för sig och tillsammans, alla påverkar ett företags förmåga att få förutsägbara och lönsamma projekt.

 3. 3.Ledarskap för projektsäkerhet - belyser bland annat krav på chefer och ledare inom projektintensiva verksamheter samt hur man kan komma igång med sitt förbättringsarbete.

 4. 4.Checklistor - en sammanställning av innehåll på rubriknivå för viktiga dokument tillsammans med flöden och kontrollfrågor för viktiga rutiner/processer.

Det är en reflekterande guide för alla som vill kartlägga en organisations möjligheter och begränsningar inom projektstyrning, samtidigt som boken presenterar konkreta tips, modeller och checklistor för hur man kan arbeta.

Vill du beställa boken som är på cirka 200 sidor kan du beställa direkt genom att skicka ett mail. Priset är 190:- inklusive moms. Porto/frakt tillkommer.

Lönsamma projekt växer inte
på träd ön

Projekt är idag en vanlig företeelse. Den här boken är en reflektionsbok där citat från projektens vardag visas upp. Här finns allt från mer hårdkokta citat från akademiens värld till förtvivlade eller insiktsfulla "bevingade ord" från projektledare och projektmedlemmar. För den projektintresserade är denna bok en "utkikspunkt" fylld med ord om projekt.

Min förhoppning är att boken ska kunna vara ett underlag för eftertanke. Kanske kan den vara lämplig reflektionslitteratur vid projektutbildningar. Kanske kan det också vara källa till ett och annat leende eller litet fniss.

Ur innehållet:

 1. Projektbegreppet i uppslagsverk, folkmun och projektledningslitteraturen.

 2. Kort om projektbegreppets historia.

 3. Krav på projektledare utifrån rekryteringsannonser och standarder.

 4. "Bevingade ord" av, om och till projektledare.

Några kommentarer från de som läst häftet:

 1. "Tack för en trevlig läsning".

 2. "Jag läste häftet direkt när jag fick det - det gav många tankar".

Vill du beställa boken som är på cirka 60 sidor kan du beställa direkt genom att skicka ett mail. Priset är 100:- inklusive moms. Porto/frakt tillkommer.

 

Den tillfälliga organisationen

"I Den tillfälliga organisationen beskriver Anders Blomé projektverksamhet på ett enkelt okonstlat sätt utan pekpinnar och blanketter. ... En lämplig bok att stoppa i händerna på chefen som inte vill bli projektbekymrad genom överambitiösa upplägg och dragningar med wbs och earned value". Tidningen ProjektVärlden

Den tillfälliga organisationen handlar om det som vi till vardags kallar för projekt eller projektarbete. Boken beskriver projekt i form av en tillfällig organisation. En organisation som, innan den avvecklas, skall skapa värden och nytta för den eller de permanenta organisationer som finansierar dess verksamhet.

Boken innehåller en kombination av teori, reflektioner och praktiska checklistor. Fån övergripande resonemang och synsätt ner till flöden och ”saker att tänka på” som direkt kan användas i den dagliga verksamheten. Min avsikt är att ge en överblick och lyfta fram en helhet med flöden av överenskommelser, aktiviteter och leveranser, och att beskriva en relation mellan den långsiktiga organisationen och den tillfälliga. Viktiga kunskapsområden som bör finnas representerade i ledarskapet belyses också.

Den tillfälliga organisationen vänder sig både till dig som projektledare och till dig som chef för en verksamhet som använder projektarbetsformen.

Ur innehållet:

 1. Projekt som tillfällig organisation

 2. Den tillfälliga organisationen från födelsen till avvecklingen

 3. Viktiga kunskapsområden för att leda tillfälliga organisationer

 4. En sammanställning av checklistor

Vill du beställa boken som är på cirka 160 sidor kan du beställa direkt genom att skicka ett mail. Priset är 100:- inklusive moms. Porto/frakt tillkommer.

Kunskapsföretaget

”Företag där kunskapen och tankekraften kommer i fokus för att säkerställa kundernas önskemål, benämns ofta kunskapsföretag. Deras huvudsakliga tillgångar är de anställdas kompetens. Det är kunskapen och medarbetarnas förmåga man tjänar pengar på. Det är okunskap eller oförmåga att återanvända kunskap organisationerna förlorar stora pengar på. Centralt för kunskapsföretaget blir att veta vad man kan och vad man är bra på. En annan väsentlig framgångsfaktor är förmågan att effektivt sätta upp och genomföra projekt.

Kunskapsföretaget har sin egen källa till lönsamhet. Den har den ovanliga egenskapen att den kan exploateras hur mycket som helst. Den sinar inte om den vårdas. Knepet är att få medarbetare och kunder att samverka och utvecklas tillsammans. På så sätt kan nya kraftfulla, innovativa, kanske till och med djärva och utmanande, produkter och tjänster födas eller finna sina marknader. Kunskapsföretagets framgång beror till stor del på sin förmåga att utnyttja dess inneboende alldeles egna energikälla."

Ovanstående går att läsa i "Kunskapsföretaget - Kort och brett". Boken ger en överblick över företagets samspel med sina kunder, men framförallt fokuserar den på organisationens eget arbete:

 1. Att leda och styra en organisation som är kunskapsintensiv

 2. Att samla in, strukturera, skapa och återanvända kunskap

 3. Att mäta kunskapsflöden och hålla ordning på dessa

En annorlunda recension:  "Om ni inte kan bestämma er redan idag för att se över er kunskapshanteringsprocess så bestäm er bara inte för att inte göra det. Leta vidare i all den uppsjö av litteratur det finns i ämnet (Blomés ”Kunskapsföretaget, Kort och brett” från 2000 rekommenderas)."

Vill du beställa boken som är på cirka 60 sidor kan du beställa direkt genom att skicka ett mail. Priset är 100:- inklusive moms. Porto/frakt tillkommer.