Anders Blomé
Projekt- & Kompetensutveckling

 
 

Hjälp till självhjälp...


...för att genomföra projekt på ett professionellt sätt.


Skräddarsydda tjänster riktade till

  1. Projektledare

  2. Linjechefer

  3. Beställare av projekt

 

Lexikon/ordbok för projektarbete!

  1. Projekt från A till Ö!

  2. ...sätts snabbt in i vad som gäller... Chefstidningen

  3. ...lär dig projektiska...ComputerSweden

  4. Finns både som pappers- och e-bok