Stöd till projekt

 

De flesta projekt mår bra av att få stöd eller en hälsokontroll. Som projektledare är det lätt att man glömmer helheten och uppslukas av vardagens alla uppgifter. Att då få extern hjälp med att belysa helheten eller någon som håller i seminarier kan vara ett ovärderligt stöd. Verkligen hjälp till självhjälp. Nedan presenteras tjänster som erfarenhetsmässigt alltid uppskattas av beställarna.

Projektstart

Stöd och rådgivning under uppbyggnadsfasen av ett projekt ökar tryggheten och framförhållningen. Omfattningen kan variera. Från enskild rådgivning till ett stöd med målformulering, riskanalys, teambuilding och startseminarie.

Lämpligt för: Projektledare som vill säkerställa att projektet får en ”bra start”.

Omfattning: Från ett startpaket med rådgivning vid tre tillfällen kompletterat med genomläsning av styrande dokument till skräddarsydda aktiviteter och seminarier.

Målformuleringar och riskanalyser

En objektiv och erfaren handledning vid målformuleringar och riskanalyser ökar dina möjligheter att fokusera på det resultat som skall tas fram. Att själv som ledare, fullt ut, kunna deltaga i viktiga möten och processer är ofta en stor avlastning.

Lämpligt för: Projektledare som vill kunna fokusera sin energi på projektet och inte på planering och genomförandet av denna typ av seminarier.

Omfattning: 4-20 timmar.


Ta tempen på projektet

"Projekttermometern" används för att identifiera möjligheter och hindrande faktorer för det enskilda projektet. "Projektermometern" genomförs i form av intervjuer, enskilt eller i grupp, utifrån beprövade checklistor. Resultaten från vår nulägesanalys leder till att vi tillsammans med Dig tar fram åtgärdsförslag för att förbättra projektarbetet.

Lämpligt för: Projektledare och beställare som vill ha en objektiv belysning av sitt projekt.

Omfattning: Cirka 20-120 timmar.

Det effektiva projektteamet

Skapa en plattform för att locka fram det bästa hos ditt projektteam eller din projektledning. Med hjälp av Team Management Profile får du en mätning som visar dina egna och hela gruppens styrkor och svagheter. En bra startpunkt och vägledning för reflektioner och diskussioner kring effektiviteten i det aktuella teamet.

Målgrupp: Ledningsgrupper för projekt, projektteam eller grupper som är intresserade av effektiva team. Lämpligt antal deltagare är 4-20 stycken.

Längd: 4-8 timmar där resultatet från enkäten och forskningen bakom Team Management Profile presenteras. Cirka 1 vecka innan seminariet skall alla deltagare fylla i en enkät. Tar cirka 15 till 30 minuter.

Material: Varje deltagare får ett 12-sidigt dokument som beskriver den egna profilen samt ett häfte som beskriver teorier bakom Team Management Profile.