Seminarier och projektsimulering

 

Ibland söker man efter en föredragshållare inför ett avdelningsmöte, nätverksträff eller konferens. På den här sidan hittar du några förslag och alternativ som förhoppningsvis kan inspirera.

Seminarier och intresseväckare

Nedan presenteras exempel på intressanta teman för att få energi och inspiration. Längd cirka 1-3 timmar.

  1. Hantverket projektledning - finns det en ”IKEA-ritning” för projektarbete? Kanske inte fullt ut, men ett mönster finns som bör vara naturligt för alla projektledare att känna till och behärska.

  2. Det rykande korset - om samspelet mellan projektledarna, linjecheferna och projektmedlemmarna.

  3. Projektets historia. En intressant tillbakablick på begreppet projekt samt viktiga händelser och verktyg som på något sätt påverkat vårt projektarbete fram till inledningen av 2010-talet.

  4. Ett projekt berättar - en fallstudie och en projektdokumentär.

  5. Blåser det nya vindar kring projektmodeller, utbildningar och projektledarrollen? Om standardiseringar, certifieringar och karriärvägar.

  6. Utveckla glädje, trygghet och inspiration i rollen som projektledare.

Vill du veta mer om ovanstående förslag eller kanske få diskutera andra teman så återkom. Vanligtvis kan vi skräddarsy ett föredrag eller förmedla en kontakt som hjälper dig att finna det föredrag du eftersöker.


Träningssimulator för projektledare

Piloter, bilförare och andra yrkeskategorier tränar kritiska situationer i simulatorer. Nu kan vi som projektledare också gör det!

Med hjälp av projektlednings-simulatorn SimulTrain® kan vi under realistiska former och med stor grad av igenkänning simulera ett projekts genomförande. Utbildning och träning med SimulTrain har många fördelar. Exempelvis:

  1. Dina teoretiska projektkunskaperna får provas i ett sammanhang och påverkar direkt utfallet av projektet.

  2. Eventuellt "dyrköpta" erfarenheter får du under en riskfri simulering.

  3. Din förmåga att arbeta under stress och samarbeta sätts på prov.

SimulTrain® togs ursprungligen fram vid tekniska högskolan i Lausanne 1995 utifrån en forskningsrapport om projektledning. Sedan flera år utvecklas och marknadsförs den internationellt av STS, Sauter Training & Simulation AG. LC² är STS:s svenska partner och vi är utbildade och certifierade användare av den.

En demo finns på STS-site, klicka dig vidare här.