Utbildning och stöd till linjechefer

 

Organisationernas ekonomiska resultat och lönsamhet är ofta beroende av hur professionell man är på att genomföra projekt. Det är kunskapen om projektarbetsformen och allas förmåga att genomföra projekt på ett professionellt sätt som man tjänar pengar på. Det är okunskap eller oförmåga att genomföra projekt som man förlorar eller kommer att förlora pengar på.

Vi inom ramen för Projekt-&Kompetensutveckling är övertygade om att går att skapa projektsäkerhet. Det vill säga i förlängningen fler förutsägbara och lönsamma projekt.

Den effektiva ledningsgruppen

Skapa en plattform för att locka fram det bästa hos dig eller ditt team. Med hjälp av Team Management Profile får du en mätning som visar dina egna och/eller gruppens styrkor och svagheter. En kraftfull startpunkt och vägledning för reflektioner och diskussioner kring den egna utvecklingen och lagbyggande.

Målgrupp: Ledningsgrupper, projektteam eller grupper som är intresserade av effektiva team. Lämpligt antal deltagare är 4-12 stycken.

Längd: 4-8 timmar där resultatet från enkäten och forskningen bakom Team Management Profile presenteras. Cirka 1 vecka innan seminariet skall alla deltagare fylla i en enkät. Tar cirka 15 till 30 minuter.

Material: Varje deltagare får ett 12-sidigt dokument som beskriver den egna profilen samt ett häfte som beskriver teorier bakom Team Management Profile.


Workshopsserie: Bli den grupp du är

Ett antal träffar med exempelvis din ledningsgrupp där vi utgår från din grupps nuläge. Första mötet kan med fördel vara kopplat till ett ordinarie möte. Vi kan arbeta både time in - i samband med era ordinarie möten, eller time out - utanför det vanliga arbetets ramar.

Vi arbetar med aktuella frågeställningar för gruppen, som till exempel:

  1. Vad hindrar oss att nå våra mål?

  2. Hur få kreativiteten att flöda?

  3. Vi sitter fast. Hur komma loss?

  4. Hur lösa interpersonella svårigheter?

Dessa workshops genomförs i samarbete med Key Competence.

Målgrupp: Ledningsgrupper, projektteam eller grupper som är intresserade av effektiva team. Lämpligt antal deltagare är 4-12 stycken. 


Kunskapsföretaget och kärnkompetensen

Grunden för lönsamhet och effektivitet är att ha identifierat den kärnkompetens som krävs för verksamheten. “Analys av kärnkompetens” ger en struktur för detta arbete. Genom att tydliggöra kärnkompetens, hur den byggs upp och struktureras samt används ger riktiga förutsättningar för att identifiera nya produkter och tjänster.

Lämpligt för: Ledningsgrupper i kunskapsintensiva organisationer.

Omfattning: Cirka 8-40 timmar.

 

Projektsäkerhetsanalys

Hur bra man är på att genomföra och samordna alla projekten i en organisation är inte heller något statiskt, utan något som är på väg att byggas upp eller som är på väg att brytas ner. Man befinner sig alltid i en positiv eller negativ spiral. Om en vilja finns att öka förbättra förmågan att driva projekt, behövs en samverkan mellan visioner, kunskap och uthållighet.

Analys av projektsäkerhet innebär att vi hjälper dig att belysa alla de aspekter som påverkar din organisations förmåga att kunna genomföra projekt på ett kontrollerat sätt. Projektsäkerhetsanalysen kartlägger den grundläggande plattformen som företaget står på samt hur väl den är förankrad och använd i det dagliga arbetet. På så sätt får du en komplett nulägesanalys så att du kan bryta en eventuellt negativ spiral eller ytterligare förstärka den uppåtgående. Om du vill veta mer kommer vi gärna och berättar mer för dig.

Målgrupp: Organisationer som kort- och långsiktigt vill förbättra sin förmåga att lyckas med sina projekt

Omfattning: Cirka 40 till 120 timmar.


Utbildning av linjechefer

Cheferna skapar den projektkultur som krävs för en lönsam verksamhet. Deras engagemang och kunskap är avgörande för alla projekts framgång.

Utbildning av linjechefer upplever vi bäst genomförs med hjälp av ett antal workshops. Målet med en workshopsserie är att deltagarna ska få en gemensam syn på hur projekt och projektsamordning ska genomföras i organisationen. Ett av resultaten från workshopsserien är att kortsiktiga och långsiktiga mål för förbättringsarbetet finns dokumenterade i en handlingsplan. Utifrån aktuell verksamhet skräddarsys innehållet. Exempel på ämnesområden som kan vara aktuella och ta upp är:

Vad är projekt i vårt företag?

  1. Linjechefens många roller

  2. Styrgruppsarbete, affärsbeslut och avtal

  3. Flerprojektstyrning

  4. Projektledarkarriär

Lämpligt för: Projektintensiva företag som vill utveckla sina linjechefer och sin projektkultur.